Hlavní strana link Architektonická soutěž Vstupní brány Výstaviště Praha

Architektonická soutěž na vstupní brány Výstaviště zná vítěze

Praha ve spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a. s. vyhlásila architektonickou soutěž na úpravu vstupního prostoru do areálu Výstaviště. Soutěžilo se o návrh dvou nových vstupních bran, ale i řešení přilehlých veřejných prostranství. Vítězem se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen.

„Nové brány budou symbolickým prvním krokem k tolik potřebné proměně Výstaviště. Věřím, že se areál od příštího roku začne proměňovat v místo, které se Pražané oblíbí jako příjemnou lokalitu pro celodenní rekreaci,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

Cílem soutěže bylo navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží, otevřít jej veřejnosti a lépe ho propojit s celou čtvrtí. Do soutěže se přihlásilo celkem dvanáct návrhů, dva však byly vyloučeny z důvodu porušení anonymity. Celkem tedy porota hodnotila 10 návrhů. Porota zasedala 20. dubna na IPR Praha a hodnocení návrhů jí zabralo celý den. Předsedou poroty byl architekt Miroslav Cikán, dále v ní zasedli architekti Markéta Cajthamlová, David Kubík, Vítězslav Danda a Radim Babák za nezávislé. Za závislou stranu byla v porotě primátorka Adriana Krnáčová, radní pro územní rozvoj MČ Praha 7 Lenka Burgerová, Pavel Klaška z představenstva Rozvojových projektů Praha, a.s. a za IPR Praha Marek Kopeć.

První cena nebyla udělena. Porota se po podrobné diskusi shodla, že ani jeden z návrhů nedosahuje takové kvality, aby mohl být ohodnocen 1. cenou. Zvítězil proto tým, který se umístil na 2. místě. Na 3. příčce se pak umístil tým ve složení Martin Prokš, Marek Přikryl a Jan Kolář. Vzhledem k neudělení 1. ceny byly navýšeny odměny pro 2. a 3. místo, a to na 100, respektive 80 tisíc Kč.

Na vítězném návrhu porota ocenila komplexní řešení předprostoru Výstaviště, s výraznými a jednoznačnými vstupními prvky, které umožňují integrovat informační plochy a samoobslužný systém prodeje vstupenek. „Porota dále oceňuje navýšení pobytových kvalit formou skupin stromů a ploch s integrovanými vodními prvky v rovině chodníku,“ stojí ve vyjádření porotců. Ti dále kladně hodnotili i řešení výsuvného oplocení posilující nerušený průhled do areálu Výstaviště.

„Věřím, že se Výstaviště díky návrhu promění v otevřený a reprezentativní prostor, dobře propojený s okolní čtvrtí,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha) Ondřej Boháč. Veřejnou jednokolovou anonymní soutěž zaštiťoval, jako odborný poradce soutěže, právě IPR Praha.

Na soutěž naváže tzv. „JŘBU“ (jednací řízení bez uveřejnění) s oceněnými autory, poté budou vypracovány navazující stupně projektové dokumentace. Začátek realizace je plánovaný na rok 2018.

Bližší informace jsou k dosažení na www.iprpraha.cz/vystavistevstupnibrany.


Vítězný návrh vstupní brány Výstaviště Praha