Zprovoznění fontán   29.06.15

Zprovoznění fontán

Oprava tří fontán před hlavní bránou na Výstavišti Praha Holešovice je jednou ze součástí kompletní revitalizace a rekonstrukce areálu. Spolu s obnovou záhonů a opravou mozaiky na kolonádě k Průmyslovému paláci patří k opravám, které jsou viditelné.

Před vstupní branou do areálu Výstaviště byly v 60. letech 20. století vybudovány původně 4 kruhové bazény s fontánami. Na konci 70. let byla krajní fontána nejblíže Stromovce zrušena a na jejím místě byla vztyčena socha Julia Fučíka. Po roce 1989 zde zůstal pouze podstavec. Zbylé tři fontány fungovaly do roku 2001. V roce 2005 byly z počátku sezóny v provozu, ale poměrně záhy byly vypnuty a opět zakryty dřevěnými kryty. Od té doby byly mimo provoz.

„Po deseti letech se návštěvníci Výstaviště opět dočkají prýštící vody z fontán. Dvouměsíční opravu, která byla dokončena minulý týden, pokládáme mimo jiné vzhledem k časové náročnosti za úspěch. Na tomto místě patří poděkování zejména nasazení pracovníků Rozvojových projektů Praha. Celková částka za opravy je 1 050 000,- korun včetně DPH,“ říká pražský radní Jan Wolf. „Náklady na opravu fontán byly minimalizovány díky zajištění části odborných řemeslných prací z vlastních personálních zdrojů,“ doplňuje Martin Kala, předseda představenstva akciové společnosti Rozvojové projekty Praha. Nejprve musela proběhnout demontáž čerpadel a starých rozvodů a také trysek pomocí jeřábu a vysokozdvižného vozíku. Poté přišlo na řadu vybetonování šachet a usazení nových krytů, broušení, nanesení penetrace, vrstvy skelného vlákna a pryskyřice a následně aplikace barevného povrchu s odolností vůči UV záření. Nové připojení vody a elektrické energie, oprava žulových prstenců, montáž nových čerpadel, obnovených nerezových rozvodů a mosazných trysek včetně výměny regulačních ventilů. Jako poslední probíhala povrchová úprava doplňků spolu s obnovou travních ploch.

Novým nájemcem areálu se k 1. 1. 2015 stala akciová společnost Rozvojové projekty Praha, která je stoprocentně vlastněna Hlavním městem Prahou a v úzké spolupráci s městem celou revitalizaci koordinuje a řídí. „Cílem pro letošní rok je realizovat nejnutnější opravy, na které je odborem majetku vyčleněn rozpočet ve výši 50 milionů korun,“ říká radní Wolf a dodává: „Součástí tohoto plánu jsou opravy v Průmyslovém paláci včetně zajištění obvodového pláště. Dále jsou nezbytné opravy na zařízení bazénu, zimním stadionu a na Křižíkově fontáně. Některé z objektů je třeba zabezpečit do doby jejich rekonstrukce a opravit vstupní brány a oplocení areálu.“