PRAHA ŽIJE HUDBOU    13.05.16

PRAHA ŽIJE HUDBOU

Festival pouličního umění, který usiluje o oživení veřejného prostoru a jeho přiblížení obyvatelům Pra¬hy. Dramaturgický záměr projektu spočívá v propojení profesionálních a talentovaných hudebníků, jejich představení obyvatelům městské části, stejně jako v podpoře amatérských hudebníků v jejich umělecké realizaci.