Maroldovo panorama

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás upozornit, že Maroldovo panorama bude z důvodu oprav zavřeno do 31.8.2017. Děkujeme za pochopení.

Maroldovo panorama Bitva u Lipan je panoramatický obraz a vůbec největší obraz v Česku, který zachycuje historickou událost, konkrétně bitvu u Lipan, která se odehrála 30. května 1434. Obraz zabírá plochu 1045 m?. Autorem obrazu je Luděk Marold.

Otevírací doba: od 1. 4. do 31. 10.
úterý - pátek od 13: 00 do 17:00
sobota - neděle od 10:00 do 17:00
Vstupné: Kč 25,- /1 osoba, děti do 6 let zdarma

Z historie

Nápad na vznik panoramatického obrazu Bitva u Lipan vznikl už v roce 1897, kdy se Luděk Marold vrátil z Paříže a nabídl předsednictvu chystané výstavy architektury a inženýrství, že namaluje netradiční obraz. Nápad byl přijat a práce na obraze byly započaty 7. února 1898. S Maroldem spolupracoval malíř Karel Rašek, krajinář Václav Jansa, scénický výtvarník Karel Štapfer, kolorista Theodor Hilšer a malíř koní Ludvík Vacátko. Panorama doplnilo i popředí s reálnými předměty (husitským vozem), které navodilo celkovou iluzi trojrozměrného prostoru.

Pro obraz byl vytvořen speciální dřevěný kruhový pavilon. Základem 11 metrů vysokého a 95 m širokého obrazu se staly skici tvořené přímo u Lipan. Bitva u Lipan byla zlomovou událostí husitských válek, ale pro Marolda samotného bylo toto historické téma značně netradiční. Kolosální dílo bylo dokončeno včas a zpřístupněno v rámci Výstavy architektury a inženýrství, která proběhla od 15. června do 17. října 1898 na Výstavišti v Holešovicích.

Deset let po ukončení Výstavy architektury a inženýrství měl být původní pavilon zbořen a obraz prodán, ale Spolek inženýrů a architektů v království Českém rozhodl o záchraně díla, k čemuž dopomohl i finanční příspěvek od městské rady pražské. Vznikl nový dřevěný pavilon o půdorysu pravidelného dvanáctiúhelníku, který stál v areálu Výstaviště v Holešovicích už na dnešním místě. Na restaurování obrazu a jeho nové instalaci se podílel stejný tým autorů jako na jeho vzniku, s výjimkou Luďka Marolda, který zemřel již v roce 1898. Novější dřevěný pavilon byl zničen 25. února 1929, kdy dřevěná konstrukce střechy neunesla váhu napadaného sněhu a zřítila se. Třetina obrazu byla zničena a další části potrhány. K obnově zničeného obrazu i pavilonu se nakonec podařilo za pomoci veřejných sbírek, státu a Spolku československých inženýrů a architektů získat potřebné finanční prostředky. Vypracováním projektu na výstavbu nového, železobetonového pavilonu byl pověřen architekt Vojtěch Krch. Restaurování obrazu se ujal Bohumír Číla, úpravu terénu před obrazem provedl Vít Skála.

Obnovené dílo bylo zpřístupněno 30. května 1934, v den pětistého výročí bitvy u Lipan. Obraz se ještě několikrát ocitl v rukou restaurátorů. Naposledy se tak stalo kvůli povodni v roce 2002. Pavilon byl znovu otevřen v roce 2004.

Galerie


IMG_8687.JPG IMG_8708.JPG IMG_8728.JPG IMG_8730.JPG IMG_8731.JPG IMG_8733.JPG IMG_8734.JPG IMG_8737.JPG IMG_8737cb.jpg IMG_8741.JPG IMG_8742.JPG IMG_8759.JPG IMG_8767.JPG IMG_8769.JPG IMG_8776.JPG IMG_8779.JPG IMG_8786.JPG IMG_8787.JPG